Gruveselskap utsteder nye aksjer

Selskapet skal blant annet bruke provenyet til verdiøkende prosjektaktiviteter.

Arbeider i gruve

Styret i Nordic Mining fattet mandag vedtak om fortrinnsrettsemisjon, heter det i en fersk børsmelding.Selskapet vil i den forbindelse utstede inntil 77.000.000 nye aksjer til tegningskurs 0,45 kroner pr ny aksje.«Provenyet fra fortrinnsrettsemisjonen vil blant annet bli benyttet til verdiøkende prosjektaktiviteter og generelle selskapsformål», heter det.Det vil bli utstedt omsettelige tegningsretter som vil bli notert på Oslo Axess. Én aksje i Selskapet gir 0,2495909 tegningsrett.Tegningskursen tilsvarer en rabatt på om lag 33 prosent i forhold til den teoretiske aksjekursen når aksjen handles uten rett til å motta tegningsretter, basert på Nordic Minings sluttkurs 5. oktober 2015 på 0,73 kroner, ifølge TDN Finans.Tegningsperioden skal begynne 12. oktober 2014 og avsluttes 26. oktober 2015 kl. 16:30 (norsk tid) forutsatt at prospektet som utarbeides i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen, er godkjent av Finanstilsynet, fremgår det.