Hvor går Oslo Børs de neste ukene?

Vi har lagt bak oss noen fantastiske dager på Oslo Børs.

I onsdagens rapport fra Investtech slår analytikeren fast at hovedindeksen på Oslo Børs har steget over syv prosent på en uke, og at den tidligere motstanden ved 607 poeng er brutt.Dette nivået danner nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake.Onsdag stiger hovedindeksen ytterligere én prosent til 619,11 poeng.Les også: Søndagens aksjetips- Indeksen viser ingen klar trend. På mellomlang sikt går den sidelengs mellom støtte ved 534 poeng og motstand ved 621 poeng. Inntil et av disse nivåene brytes, anses trendbildet nøytralt, skriver Investtech.Den kortsiktige hausseindeksen ligger på 52 poeng etter å ha steget 15 poeng på en uke. Den langsiktige indeksen ligger på 31 poeng, og er nærmest uendret siste måned.- Dette indikerer at det fortsatt er stor usikkerhet og at det er en overvekt av pessimister blant de langsiktige investorene, mens det er en god økning av optimister på kort sikt, forteller analytikerne.Det er rapportert 65 innsidehandler den siste måneden, noe som er omtrent på linje med gjennomsnittet siste 12 måneder. Kjøpsandelen er på 82 prosent.Siden 1983 har Oslo Børs i gjennomsnitt steget 0.4 prosent i oktober, falt 0.5 prosent tilbake i november, og deretter avsluttet året med en oppgang på hele 2.8 prosent i desember.Investtechs konklusjon er at hovedindeksen er nøytral på mellomlang sikt (1-6 måneder).