Investtech: Kjøp disse aksjene

Investtech trekker frem tre aksjer som kan stige i verdi.

Foto: Scanpix

I tirsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Scatec Solar, Vardia Insurance Group og Aker Solutions.- Scatec Solar ASA har brutt ned gjennom gulvet i den stigende trenden som kan trekkes tilbake til november i fjor. Bruddet indikerer i første omgang en svakere stigningstakt, og er ikke et salgssignal. Aksjen har imidlertid en mulig hode-og-skuldre-formasjon under utvikling, og brudd under støtten ved 37,38 kroner vil signalisere videre nedgang. Aksjen nærmer seg støtten rundt 40 kroner. Dette åpner foren reaksjon opp, og positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Siste innsidehandel i selskapet ble meldt i august. Styremedlem Mari Thjømøe kjøpte den gang Scatec Solar-aksjer for i overkant av 100.000 kroner. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Vardia Insurance Group ASA har brutt opp gjennom taket i en fallende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere falltakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Kursen har også brutt opp gjennom motstanden ved cirka 1,25 kroner. Videre oppgang signaliseres, og positiv volumbalanse styrker aksjen ytterligere på kort sikt. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en stigende trend også for kursen. Espen Husstad, som tiltrådte som konsernsjef den 1. oktober, kjøpte dagen før sine første aksjer i selskapet. Husstad kjøpte aksjer for 968.000 kroner på kurs 1,20 kroner, og aksjen er positiv på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Aker Solutions ASA har brutt opp fra en fallende trendkanal. I første omgang er ikke dette er kjøpssignal, men indikerer en svakere falltakt framover enn vi har sett de siste månedene. Kursen har imidlertid brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. I tillegg er volumbalansen positiv, det vil si høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang. Dette styrker aksjen på kort sikt. Aksjen har støtte ved cirka 31 kroner, og ved videre oppgang er det ikke motstand før rundt 46 kroner. Vurdering: Svak kjøpskandidat, avslutter Investtech.