Itera starter med tilbakekjøp av aksjer

Itera ASA har besluttet å iverksette et tilbakekjøpsprogram for egne aksjer.

Arne Mjøs. Foto: Selskapet

Itera ASA har besluttet å iverksette et tilbakekjøpsprogram for egne aksjer på inntil 1,5 millioner aksjer. Tilbakekjøpsprogrammet vil gjennomføres med grunnlag i generalforsamlingens fullmakt til styret gitt 21. mai 2015.Tilbakekjøp vil gjennomføres til gjeldende markedspris på Oslo Børs. Tilbakekjøpsprogrammet vil iverksettes fra og med dagens dato og vil avsluttes senest 31. desember 2015.Som følge av lav likviditet i selskapets aksjer kan det daglige volumet av aksjer kjøpt i forbindelse med programmet overstige 25 prosent-grensen anbefalt i Børssirkulære 2/2008.Aksjene som kjøpes under programmet vil benyttes til Iteras opsjonsprogram for ledende ansatte.