Asetek har mottatt en kjøpsordre for sitt RackCDU-system fra en ikke-oppgitt OEM-kunde, heter detifølge TDN Finans. Ifølge selskapet ventes ordren og OEM-avtalen å resultere i inntekter på mellom én og 1,5 millioner dollar i løpet av de første 12 månedene.Ordren gjelder 21 RackCDU med «Direct-to - ChipT cooling loops». Det opplyses om at både OEM-kunden og sluttbrukeren vil bli annonsert når informasjonen blir offentlig.Asetek forventer fremtidige bestillinger med denne kunden til å resultere i mer enn 100 RackCDUer med «cooling loops» i løpet av de første 12 måneder med produksjon og over 300 RackCDU innenfor de første tre årene av produksjonen.Produksjon for å oppfylle bestillingen er ventet å starte i løpet av de neste månedene.