Søndag 14. september 2008 forhandlet Lehman Brothers med kreditorene, men det norske Oljefondet ville ikke vente,De ansatte ble oppringt med klar beskjed:«Lehman kommer til å gå konk. Dere må møte på kontoret straks»Oljefondet eide ikke bare aksjer i Lehman.«Oljefondet hadde blant annet lånt ut aksjer til Lehman, de hadde gjort derivathandler med dem og gjennomført alt fra swaps til repohandler, som det heter på stammespråket i finans», skriver Asle Skredderberget i boken «Usannsynlig rik», som slippes i dag.Natt til mandag 15. september 2008 skal de ansatte i Oljefondet ha handlet og forhandlet på Asia-børsene med ett mål; å komme seg ut av alle Lehman-transaksjoner hvor Lehman var motpart.Da konkursen var et faktum klokken 07:45 hadde de klart det. Dermed unngikk Oljefondet et giganttap.