Meglerhuset Sparebank 1 Markets skriver i sin ukesrapport at de denne gang gjør to endringer i sin portefølje.Norsk Hydro og REC Silicon må ut av porteføljen, mens Norwegian Air Shuttle og Marine Harvest kommer inn i varmen.
Det betyr at porteføljen nå består av Aurora LPG, Marine Harvest, Norwegian, Hoegh LNG, Storebrand og Telenor.
Aksjen som totalt har gjort det best er Storebrand, som siden den ble tatt inn i porteføljen 22. september har klatret 1,96 prosent. Telenor er opp 0,55 prosent og Marine Harvest har steget 0,30 prosent.De resterende aksjene i porteføljen har falt. Aurora LPG er ned hele 8,24 prosent. Aksjen ble i begynnelsen av september juster for utbytte på 0,8253 kroner per aksje.Sparebank 1 Markets' portefølje har så langt i år steget med 27,31 prosent, mot en oppgang for OSEBX på 7,42 prosent.Forrige uke var utviklingen til meglerhusets utvalgte aksjer opp 3,98 prosent, mens børsen endte opp 6,70 prosent.