Meglerhus: Tallene var overraskende svake

Renteoppgangen i USA kan bli ytterligere utsatt dersom arbeidsmarkedet ikke bedres vesentlig i oktober og november.

DNB Markets' Knut A. Magnussen. Foto: Scanpix

Sysselsettingen i USA økte med kun 142.000 i september. Det var ifølge Reuters ventet en oppgang på 203.000, mens DNB Markets' anslag var 230.000.Juli og august ble revidert ned med til sammen 59.000.Rapporten var klart svakere enn ventet, fastslår DNB Markets.«Sysselsettingen steg mindre enn ventet i september og august og juli ble revidert ned. Undret lønnsvekst var også svakt, og selv om ledigheten holdt seg stabil, var det fordi arbeidsstyrken falt kraftig. Tallene var overraskende svake i lys av løpende indikatorer for arbeidsmarkedet, og for det private forbruket. Det kan tilsi at svekkelsen er av midlertidig karakter. Dersom tallene bedres vesentlig i oktober og november, er det fortsatt mulig at Fed kan heve renten i desember, slik vi venter. Hvis ikke blir renteoppgangen utsatt ytterligere», konkluderer meglerhuset i en oppdatering.