Mindre olje fra Irak

Oljeeksporten fra Irak falt til 3,053 millioner fat pr dag i september 2015, fra 3,079 millioner fat pr dag måneden før.

Bloomberg News melder ifølge TDN Finans at Iraks totale eksport var 91,6 millioner fat. De totale inntektene beløp seg til 3,7 milliarder dollar.