Nedgraderer oljegigantenes utsikter til negativer

Kredittrangeringsbyrået Standard & Poor's kutter oljeprisestimater.

Oljeplattform.jpg

Standard & Poor's gjentar Statoils kredittrating på AA-/A-1+, men nedgraderer utsiktene til negative fra stabile etter å ha kuttet sine oljeprisestimater.Det fremgår av en oppdatering fra kredittvurderingsbyrået mandag kveld, ifølge TDN Finans.Gjentagelsen av kredittvurderingen reflekterer byråets antagelse om at selskapet, i lys av redusert oljepris som ventes å vare til minst 2017, vil fatte ulike tiltak for å begrense økningen i netto gjeld. Samtidig venter kredittrangeringsbyrået at selskapet gjennomfører sine produksjonsvekst- og kostnad effektivitets-mål, som fører til høyere overskudd og kontantstrømmer fra driften i perioden 2015-2017.Ifølge nyhetsbyrået heter det i deres reviderte hovedscenario at det ventes at Statoil vil gjennomføre betydelige reduksjoner i capex, etter en ventet topp i 2014, selge eiendeler, kutte driftsutgifter, gjennomføre prosessforbedringer, begrense kontantutbytte, og avstå fra tilbakekjøp av aksjer.Dette bør føre til høyere fri kontantstrøm fra drift (FOCF) og diskontert kontantstrøm (DCF) i perioden 2015-2017, og at denne vil øke fra et svakt nivå i 2015 til en nøytral eller positiv DCF i 2017, gitt deres estimat for oljepris på 65 dollar pr fat for brent det året.Samtidig ser kredittvurderingsbyrået begrenset rom for å endre nåværende rating i lys av negativ FOCF og lavere oljepris, noe som legges til grunn for nedgraderingen av utsiktene.«Vi kan nedjustere vurderingen ett hakk hvis Statoil ikke fatter tiltak for å begrense sannsynlig gjeldsøkning i løpet av 2015-2016, og/eller dersom driften skulle være vesentlig under vårt hovedscenario i løpet 2016 og 2017, og dette resulterte i at forholdet mellom funds from operations (FFO) og gjeld forblir under 60 prosent, nettogjeld øker betydelig sammenlignet med utgangen av 2014, og DCF forblir negativ», heter det i oppdateringen.I oppdateringen opplyser Standard & Poor's videre at de gjentar kredittratingene, men nedgraderer utsiktene til negative fra stabile for BP, Eni, Nostrum Oil & Gas.«Vi noterer oss at mange bedrifters nåværende og fremtidige beregninger av kjernegjeldsdekning for tiden er under våre retningslinjer, og bare våre prognoser for gjeninnhentingstrend fra 2016 og 2017 har hindret flere nedgraderinger på dette stadiet», heter det.Selskapene som nedgraderes er EnQuest og Tullow Oil, med negative utsikter, ifølge TDN Finans.Kredittvurderingsbyrået legger til grunn en oljepris på 50 dollar pr fat ut 2015, 55 dollar i 2016, 65 dollar i 2017 og 70 dollar pr fat etter dette.