NSB leverer rekordresultater

Aldri før har NSB hatt så solid drift som i årets første åtte måneder.

Også overskuddet før skatt er rekordhøyt i andre tertial. – Et formidabelt resultat, fastslår konsernsjef Geir Isaksen.– Vi har framgang i driften på alle forretningsområdene våre. Det er blitt jobbet godt over hele linja, sa konsernsjef Geir Isaken i NSB da han presenterte tallene for andre tertial torsdag formiddag.NSBs driftsinntekter var på 9,8 milliarder kroner og sikret et driftsresultat på 1,7 milliarder kroner i årets første åtte måneder. Selv om driftsinntektene lå omtrent på samme nivå som i samme periode i fjor, er driftsresultatet det beste NSB har levert noen gang. Tilsvarende resultat i fjor var på 1 milliard kroner, hvilket innebærer at konsernet hadde en resultatframgang på 63,7 prosent i år.Resultat før skatt i årets første måneder endte på rundt 1,5 milliarder kroner, hvilket også er ny rekord med god margin. Finanskostnadene i år er mindre enn i fjor, da tilsvarende resultat var på drøyt 700 millioner kroner.Det er først og fremst persontrafikken som bidrar til de gode resultatene. NSB hadde en vekst i resultatperioden på 2,4 millioner passasjerer. Hvis utviklingen fortsetter vil NSB ha hatt en passasjervekst på 26 prosent siden 2011. (©NTB)