I tirsdagens rapport fra Handelsbanken slår Kari Due-Andresen og Knut Anton Mork fast at kinesisk utenrikshandelsdata for september bød på et par overraskelser.Eksporten viste seg litt bedre enn ventet med fall på bare 3,7 prosent (i USD) mot ventet fall på seks prosent og konsensus på 5,5 prosent.- Her ser vi altså tegn på litt bedring i kinesisk økonomi foran mandagens publisering av BNP-tall for tredje kvartal. Tallene reflekterer liknende bedring for land som Sør-Korea og Taiwan, forteller økonomene i Handelsbanken.
Biletterspørselen stopper opp
Imidlertid falt importen med hele 20,4 prosent, mot 13,8 prosent sist og konsensus på 16 prosent.- Dette kan tyde på ytterligere forverring i innenlandsk etterspørsel i Kina. I samme gate tar vi med at veksten i biletterspørselen har nærmest stanset helt opp, slår økonomene fast.For september ble det registrert en liten, positiv vekst, mens vi for juli og august så fall i forhold til samme måneder i fjor.