– Vi har besluttet å iverksette gransking av denne hendelsen. Målet med granskingen er blant annet å kartlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende bakenforliggende årsaker, skriver tilsynet.Oljeutslippet ble oppdaget under lasting av olje fra Statfjord A-plattformen til tankskipet Hilda Knutsen torsdag klokken 8.30.– Vår gransking vil blant annet være rettet mot tekniske forhold, vedlikehold og operasjon av lastesystemet, forklarer tilsynet.Bellona har sagt at de vurderer å anmelde Statoil for miljøkriminalitet på grunn av utslippet.Det største oljeutslippet i Norge de siste årene skjedde i desember 2007 da 4,4 millioner liter råolje gikk ut i havet etter brudd på lasteslangen mellom Statfjord A-plattformen og bøyelasteskipet Navion Britannia.