Siden årsskiftet har prisen på frukt og grønnsaker steget med 15 prosent – den høyeste veksten på 20 år, ifølge.Årsaken er at kronen er svekket mot internasjonal valuta.– I hovedsak skyldes dette valutaendringer særlig mot euro og dollar. Spesielt etter at oljeprisen falt, har det hatt betydning for prisene for importere varer som frukt og grønt, sier daglig leder i Frukt- og Grønnsakgrossistenes Servicekontor Oddmund Østebø.Ett eksempel er appelsiner, som nå koster 18 prosent mer enn for to år siden. (©NTB)