Styret i Next Biometrics Group foreslo i går en ekstraordinær generalforsamling med tanke på å utstede to millioner aksjer i en rettet emisjon mot Greenbridge Partners, går det frem av en børsmelding fredag. Tegningskursen oppgis til 60 kroner aksjen. Provenyet vil bli brukt til å finansiere selskapets forretningsplan og kommersialisering av selskapets produkter.Greenbridge Partners har samtidig inngått en avtale med Ecomnex Holding AS, et selskap heleid av styremedlem Ngoc Minh Dinh, som går ut på at Greenbridge Partners vil kjøpe 333.333 aksjer i selskapet til kurs 60 kroner.- Greenbridge Partners er et privateid investeringsselskap grunnlagt av Melker Schörling og Ola Rollén, som har dyp kunnskap om industrien. De har gått gjennom en grundig prosess i forkant av investeringsbeslutningen.- De deler vårt langsiktige perspektiv på industrien generelt og Next spesielt, og er glade for å ønske dem velkommen som storaksjonær, uttaler Next-sjef Tore Etholm Idsøe i en kommentar.