Røkke på ferde

Aker, med Kjell Inge Røkke i spissen, stokker nå om på sine eiendeler.

Aker overførte onsdag sin aksjebeholdning i Converto Capital Fund AS til sitt heleide datterselskap Aker Capital AS, opplyses det i en melding.Per 30. september eide Aker gjennom Converto Capital 11.557.022 av aksjene i American Shipping Company (AMSC), tilsvarende 19,07 prosent av selskapet. Selskapet hadde gjennom en TRS-avtale også økonomisk eksponering mot 9.182.520 underliggende aksjer i AMSC, tilsvarende 15,5 prosent av selskapet, samt eksponering mot 4.005.100 underliggende AMSC-aksjer, tilsvarende 6,61 prosent, gjennom en annen TRS-avtale.Converto Capital eide også 7.237.631 aksjer i Aker Philadelphia Shipyard, tilsvarende 57,56 prosent av alle aksjer.Havfisk Aker har samtidig overført sine aksjer i Havfisk til Aker Capital.Aker eide direkte 62.001.793 Havfisk-aksjer, tilsvarende 73,25 prosent av selskapet.Se hele meldingen her.