Skandiabanken vil noteres på Oslo Børs

Skandiabanken ASA kunngjør i dag at den planlegger en IPO og vil søke om notering på Oslo Børs.

Magnar Øyhovden. Foto: Skandiabanken.

I januar 2015 kunngjorde Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, som er morselskapet til Skandia-gruppen, at det vurderte å børsnotere Skandiabanken Aktiebolags norske bankvirksomhet. Som en del av forberedelsene til børsintroduksjonen (IPOen), ble den norske virksomheten overført til Skandiabanken ASA den 5. oktober 2015.Børsintroduksjonen vil støtte opp under Skandiabankens planer om vekst, og det er forventet at den sikrer en variert og langsiktig aksjeeierbase av høy kvalitet. Videre mener banken at børsintroduksjonen vil styrke bankens profil overfor kundene.Børsintroduksjonen vil bestå av et offentlig tilbud til institusjonelle investorer og privatpersoner i Norge, en rettet emisjon mot internasjonale institusjonelle investorer og et tilbud rettet til ansatte i banken. Hoveddelen av transaksjonen vil bestå av et nedsalg fra den nåværende eieren, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt.- Skandiabanken blir nå en uavhengig norsk bank. De siste årene har vi vist at vi har evnen til å vokse gjennom å tilby enklere og bedre banktjenester til konkurransedyktige vilkår. Nå får vi friheten og finansieringen vi trenger for å fortsette å vokse og utvikle banken videre basert på kundenes behov, sier adm. direktør Magnar Øyhocden i Skandiabanken ASA i en kommentar.- Vi ser fram til å fortsette i rollen vår som den ledende utfordreren til de tradisjonelle bankene. Vi vil opprettholde det omfattende produkttilbudet, prispolitikken vår, den tilgjengelige nettbanken og den prisvinnende kundeservicen.Carnegie AS haqr rollen som Sole Global Coordinator i børsintroduksjonen. Oslo-avdelingen i SEB er Joint Bookrunner sammen med Carnegie. DNB Markets er Co-Lead Manager.Advokatfirmaet Thommessen AS er juridisk rådgiver for banken og selgende aksjeeier.