Skanska tar ifølge en melding tap fra sin USA-virksomhet på 630 millioner svenske kroner i tredje kvartal 2015.TDN Finans skriver at tapene er relatert til nedskrivninger på seks prosjekter påvirket av designendringer fra kunden, samt lavere enn ventet produktivitet.Det guides et driftsresultat på rundt 900 millioner kroner i kvartalet. For hele 2015 ventes et driftsresultat på mellom 5,5 og 6,0 milliarder kroner.