Skuffende tall fra USA

Innkjøpssjefenes forventningsindeks innfrir ikke forventningene.

wall street, newyork

Ferske tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at innkjøpssjefenes forventningsindeks for tjenesteytende sektor falt fra 59 i august til 56,9 i september.Ifølge TDN Finans var det ventet en indeks på 57,5.