På årsbasis var konsumprisene i Sverige opp 0,1 prosent.Ifølge estimater innhentet av SME Direkt var det på forhånd ventet at konsumprisindeksen ville vise en oppgang på 0,3 prosent på månedsbasis, mens prisene på årsbasis var ventet å være uendret.KPI eksklusive boliglånsrenter var opp 0,4 prosent i september på månedsbasis og var opp 1,0 prosent over året. Her var det ventet en oppgang på 0,9 prosent på årsbasis.