Svake jobbtall gir sur stemning på Wall Street

Non-farm payrolls trekker stemningen i kjelleren fredag.

AP Photo

De amerikanske markedene har åpnet rett ned fredag, etter at non-farm payrolls kom inn langt svakere enn ventet.Etter drøye fem minutters handel er Dow Jones ned 1,47 prosent, mens S&P 500 faller 1,30 prosent. Nasdaq er ned 1,20 prosent.Elendige tallDet ble skapt 142.000 nye jobber utenfor jordbrukssektoren i USA i september, viser den viktige arbeidsmarkedsrapporten (nonfarm payrolls) som ble sluppet fredag.Økonomene ventet 201.000 nye jobber utenfor jordbrukssektoren.August-tallet ble nedrevidert fra 173.000 til 136.000, mens juli-tallet ble nedrevidert fra 245.000 til 223.000.Innen privat sysselsetting ble august-tallet revidert ned fra 140.000 til 100.000, mens juli-tallet ble revidert fra 224.000 til 195.000.Rapporten var klart svakere enn ventet, fastslår DNB Markets.«Sysselsettingen steg mindre enn ventet i september og august og juli ble revidert ned. Undret lønnsvekst var også svakt, og selv om ledigheten holdt seg stabil, var det fordi arbeidsstyrken falt kraftig. Tallene var overraskende svake i lys av løpende indikatorer for arbeidsmarkedet, og for det private forbruket. Det kan tilsi at svekkelsen er av midlertidig karakter. Dersom tallene bedres vesentlig i oktober og november, er det fortsatt mulig at Fed kan heve renten i desember, slik vi venter. Hvis ikke blir renteoppgangen utsatt ytterligere», konkluderer meglerhuset i en oppdatering.