Svakeste børskvartal siden 2011

Hovedindeksen falt 2,1 prosent i september og 7,5 prosent i tredje kvartal. Dermed fikk vi det svakeste kvartalet siden tredje kvartal 2011.

Hovedindeksen har falt de to siste månedene, og siden toppnoteringen 15. april i år er den ned 12 prosent. Andre sektorer har imidlertid gått motsatt vei. Konsumvarerindeksen, som inkluderer sjømataksjer, steg 6,3 prosent i september og 13,4 prosent sist kvartal, til ny historisk toppnotering. Forbruksvarer la bak seg et enda bedre kvartal, med en oppgang på 13,6 prosent. Det var særlig Schibsted som bidro til denne oppgangen, skriver Oslo Børs i en pressemelding.Finans og materialer var de svakeste sektorene. Yara og Norsk Hydro var med på å sende Materialerindeksen ned 15,8 prosent i tredje kvartal og 5,4 prosent i september. Finansindeksen falt 12,9 prosent sist kvartal og 5,7 prosent i september.Mens omsetningen hittil i år har vært vesentlig høyere enn fjorårets, ble det i september handlet aksjer for 4,08 milliarder kroner hver dag fordelt på 88.851 handler. Målt i antall handler var omsetningen på samme nivå som i september i fjor, mens kroneomsetningen var 5,08 prosent høyere enn i fjor. Hittil i år er den daglige gjennomsnittsomsetningen på 4,69 milliarder kroner, 15,6 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Antall handler er 21,9 prosent høyere enn på samme tid i fjor, opplyser børsen.