Sverige har nemlig valgt å gjøre enkelte unntak i EU-regelverket med navn Solvens II, som stiller høyere krav til forsikringsselskapenes egenkapital. Det samme har foreløpig ikke norske myndigheter planer om.– Bakgrunnen for at vi gjør dette, er at svenske myndigheter bruker sin unntaksmulighet. Det er naturlig for oss å vurdere om dette er en farbar vei. Vi har godt med kapital til å oppfylle Solvens II i Norge, men når denne muligheten dukker opp, vil vi også gjøre en vurdering, sier Nordea Liv-sjef Jørund Vandvik til.Pensjonsselskapet Silver, som forvalter fripoliser, har søkt Finansdepartementet om dispensasjon fra de nye reglene, men foreløpig ikke fått noen avklaring.Dersom de får nei, vil selskapet også vurdere å flytte til Sverige.Finansdepartementet ønsker ikke å kommentere vurderingene som blir gjort i Nordea. (©NTB)