I onsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Frontline og Schibsted mens Thin Film Electronics får en salgsanbefaling.- Frontline har gått sidelengs mellom støtte ved 18 kroner og motstand ved 26 kroner siden januar. Investorene har vært avventende og det har vært tilnærmet balanse mellom antall kjøpere og selgere. Nå har det kommet til flere kjøpere som presser kursen opp, motstanden ved 26 kroner er brutt, og videre oppgang signaliseres. Volumbalansen er positiv og RSI er overkjøpt. Dette indikerer et positivt momemtum og styrker kjøpssignalet. Neste motstandsnivå ligger ved 33 kroner. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Schibsted ser. A ligger i en stigende trend på kort og mellomlang sikt og videre oppgang innenfor disse indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte ved 257 og 244 kroner. Det ligger noe motstand rundt 290 kroner som kan bremse oppgangen på kort sikt. Aksjen er negativ på innsidehandler, men samtidig har innsiderne solgt i hele oppgangsperioden siste 12 måneder, så dette vektlegges lite. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Thin Film Electronics har ligget i en fallende trend noen måneder, men etter en meget sterk oppgang i september er trenden brutt. Det er ikke innledet noen stigende trend, og trendbruddet indikerer i første omgang en svakere falltakt. De som fikk med seg oppgangen tar nå gevinst, og det ligger sterk motstand rundt fire kroner. Oppsiden er dermed begrenset, mens man må ned til 2,20 kroner for å finne støtte. Vurdering: Svak salgskandidat, avslutter Investtech.