Toppene letter på sløret

I et brev til Finansdepartementet forteller sentralbanksjefen og oljefondsjefen hvordan de skal rapportere i tiden fremover.

Oljefondet, slyngstad

Oljefondet har fått pepper for selektiv og manglende rapportering om avkastning og risiko. Nå letter Oljefond-toppene på sløret om hvordan de skal lette på sløret rundt Oljefondet, skriver Dagens Næringsliv.Ifølge avisen i første kvartal 2016 komme en rapport etter ny mal, hvor det skal skilles mellom hva de ulike investeringsstrategiene bidrar med og risiko knyttet til disse.«Det er viktig for oss å gi et så omfattende og bredt bilde av avkastnings- og risikohistorien til fondet som mulig. Banken vil samle det vi i dag rapporterer om risiko og avkastning i fondet i en ny årlig avkastnings- og risikorapport. Banken mener dette vil bidra til å gi offentligheten et mer komplett bilde av de viktigste driverne av fondets avkastning og risiko. Vi vil videreutvikle dagens rapportering med dekomponering av risiko og avkastning på ulike investeringsstrategier (...)», skriver sentralbanksjef Øystein Olsen og oljefondsjef Yngve Slyngstad, i et brev til Finansdepartementet datert 29. september.