Telenor har nå gjort endringer i sin konsernledelse, ved å inkludere alle 13 mobilselskaper i ledelsen for å sikre en raskere gjennomføring av konsernets strategi og større nærhet til kundene, opplyses det i en melding.I tillegg har enhetene Marked og Teknologi blitt etablert for å forbedre kundeopplevelsen og sikre at nettverk og IT-systemer tilfredsstiller fremtidens krav. Telenor oppretter også en egen enhet for å følge opp ulike initiativ innenfor digitalområdet. - Telenor leverer internett til nesten 200 millioner abonnenter, og med våre internettkunder kommer nye behov. Gjennom å involvere mobilselskapenes ledere direkte i konsernets strategi og prioriteringer, styrker vi vår evne til å skape verdier, sier Telenor-sjef Sigve Brekke i en kommentar.
Ruza Sabanovic - konserndirektør med ansvar for TeknologiVivek Sood - konserndirektør med ansvar for MarkedWenche Agerup - konserndirektør med ansvar for SamfunnskontaktJon Gravråk - konserndirektør med ansvar for digitale forretningsområderRichard Aa og Jon Erik Haug fortsetter i sine stillinger som konserndirektører for henholdsvis Finans og HR.Pål Wien Espen - konserndirektør med ansvar for oppfølging av asiatiske partnerrelasjonerMorten Karlsen Sørby - konserndirektør med ansvar for å følge opp Telenors eierskap i VimpelCom Ltd. og for utvalgte strategiske prosjekterSharad Mehrotra er utnevnt til administrerende direktør i Telenor India.