Ved Södersjukhuset har Veidekkes datterselskap Arcona fått i oppdrag av Stockholms Län å bygge en mijøsertifisert helsebygg på 18.600 m2. Kontrakten er en totalentreprise på 425 millioner svenske kroner ekskl. mva.Prosjektet er en del av en større omlegging av Södersjukhuset som skal gi nye og moderne pleiemiljøer for å håndtere Stockholmsområdets voksende og aldrende befolkning. Det nye bygget skal ha plass til 159 pasienter i enerom, noe som øker årlig kapasitet på sykehuset med cirka 5.000 pleieplasser.Ambisjonen er at bygget skal sertifiseres i henhold til den svenske standarden Miljøbyggnad Guld. Dette innebærer krav til energibruk, innemiljø og materialbruk. I tillegg skal det legges vekt på pasientsikkerhet, fleksibilitet og arbeidsmiljø ved utforming av lokalene.Prosjekteringsarbeidene starter nå i oktober, og hele prosjektet skal avsluttes i juni 2018.