Advarer mot to aksjer

Investtech advarer mot to aksjer. Samtidig trekkes det frem en aksje som kan stige i verdi.

Børs

I tirsdagens rapport fra Investtech anbefales salg av aksjer i Archer og Subsea 7 mens Tanker Investments får en kjøpsanbefaling.Les også: Stig Myrseth ser flere investeringsmuligheter- Tanker Investments ligger i en stigende trend på mellomlang sikt. De siste ukene har aksjen konsolidert mellom støtte ved 100 kroner og motstand ved 110 kroner. Et etablert brudd gjennom motstanden vil være et nytt kjøpssignal, og en korreksjon gjennom støtten vil signalisere en svakere utvikling. Positiv volumutvikling indikerer aktive kjøpere og passive selgere. Dette styrker aksjen teknisk. Det er ikke blitt rapportert om innsidehandler i selskapet det siste året. Vurdering: Svak kjøpskandidat, skriver Investtech.- Archer ligger i en langsiktig fallende trendkanal og videre nedgang innenfor denne indikeres. Kursen har etablert seg under tidligere støttenivå ved 11 kroner, og utløst et salgssignal. Ved en reaksjon opp ligger det nå motstand ved dette nivået. Risikoen er høy ettersom det ikke er identifisert noen støtte under nåværende kurs. Vurdering: Salgskandidat, skriver Investtech.- Subsea 7 ligger i en fallende trend og videre nedgang indikeres. Fallende trender indikerer at selskapet er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er avtagende. Aksjen har utløst et salgssignal med et brudd ned gjennom tidligere støtte på 68 kroner. Ved en reaksjon opp ligger det nå motstand ved denne kursen, og det er ikke identifisert støtte under nåværende pris på mellomlang sikt. Korreksjonen den siste uken har vært på en høy omsetning. Dette indikerer en økende usikkerhet blant investorer, og mange velger å kaste kortene. Det er ikke blitt rapportert om innsidehandler i selskapet det siste året. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.

Nyheter
Børs