Alfred Berg flagger i Spetalen-aksje

Alfred Berg Kapitalforvaltning tar et jafs av Nickel  Mountain Group AB.

Børs

Fond forvaltet av Alfred Berg Kapitalforvaltning har blitt tildelt 29.223.602 aksjer i en emisjon i Nickel  Mountain Group AB.Emisjonskursen var én krone.Fondene vil etter dette eie 29.223.602 aksjer, tilsvarende 6,0 prosent av 490.809.360 aksjer i selskapet når aksjene er registrert.Når de øvrige aksjene i de pågående aksjeutvidelsene er registrert, vil fond forvaltet av Alfred Berg Kapitalforvaltning eie 4,9 prosent av aksjekapitalen i Nickel Mountain Group AB, basert på 597.809.360 aksjer.

Nyheter
Børs