Credit Suisse: Fire punkter som kan forutsi skandaler

Analytikerne hos Credit Suisse trekker frem fire nøkkelindikatorer de anser som felles for skandalerammede selskaper.

AP Photo
Børs

I et nyhetsbrev fra Credit Suisse trekker analytikerne frem fire punkter som gjerne er felles i skandalerammede selskaper. For det første er det manglende transparens og konsistens i bonuspakkene. - Dersom ledelsen ikke forteller hvilke kriterier som legges til grunn for lederlønningene kan det være et tegn på at bedriften ikke regner seg selv som ansvarlige overfor aksjonærene, skriver Credit Suisse i nyhetsbrevet. Det neste punktet analytikerne trekker frem er at skandalerammede selskaper ofte søker vekst for vekstens skyld, snarere enn å ekspandere driften som skaper verdier og dumpe de områdene som ikke gjør det. - Det er også verd å merke seg om selskapet ikke genererer tilstrekkelig kontantstrøm i et taskt nok tempo raskt nok til å dekke driftsutgifter og finansiseringskostnader, heter det videre. Den fjerde varsellampen bankens analytikere trekker frem i forbindelse med skandaleselskaper, er dersom et selskap har en regnskapspraksis som gjør at investorene blir sittende igjen med spørsmål de ikke får svar på.

Nyheter
Børs