Dette skjer i dag - torsdag

Her er finanskalenderen for torsdag 19. november.

Børs

Resultater per 3. kvartal:Panoro Energy: Kl. 07.00, telefonkonferanse kl. 10.00Storm Real Estate: Kl. 08.00, Hotel ContinentalAwilco Drilling: Presentasjon hos Awilhelmsen's kontorer i Beddingen 8 kl. 10.30BW LPG: Telefonkonferanse/webcast kl. 14.00Wentworth Resources: Telefonkonferanse kl. 14.00Bergen GroupRidgebury Crude TankersUtenlandske:Best Buy, Thyssenkrupp, Ocean Rig UDWMakro:Japan: RentebeslutningJapan: Handelsbalanse, oktoberSverige: Ledighet, oktober, kl. 09.30ØMU: Driftsbalanse, september, kl. 10.00UK: Detaljhandel, oktober, kl. 10.30ØMU: Referat fra rentemøtet, kl. 13.30USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, per 14. nov, kl. 14.30USA: Philadelphia Fed-indeks, november, kl. 14.30USA: Ledende indikatorer, oktober, kl. 16.00Annet:SSB: Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 3. kvartal 2015, kl. 10.00SSB: Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle stiftelser, 2014, kl. 10.00SSB: Statsgjelden, 3. kvartal 2015, kl. 10.00USA: DOE, ukentlige gasslagertall, kl. 16.30Kilder: TDN Finans, Reuters, Oslo Børs og Statistisk sentralbyrå (SSB)

Nyheter
Børs