DNB snakker kostnadsreduksjon og økt utbytte

DNB har kapitalmarkedsdag onsdag.

Børs

DNB venter å redusere sin kostnadsbase med 900-1.100 millioner kroner innen 2018 fra en kostnadsbase på 8.700 millioner kroner i 2015, heter det i presentasjonsmateriale fra banken onsdag, ifølge TDn Finans.DNBs har mål om å redusere kostnadsgraden til under 40 prosent mot 2018.Samtidig har storbanken en utbytteambisjon om en utdelingsgrad på om lag 30 prosent for 2015, 30-50 prosent for 2016, og over 50 prosent for 2017.Det fremgår av DNBs presentasjonsmateriell til bankens kapitalmarkedsdag onsdag, ifølge TDN Finans.Banken opprettholder dermed sin langsiktige utbyttepolitikk om å ha en utdelingsgrad på mer enn 50 prosent av overskuddet.På kapitalmarkedsdag i november 2014 opplyste DNB at de hadde mål om gradvis å øke utdelingsgraden.Nyhetsbyrået peker på at selskapet i forbindelse med rapporten for 3. kvartal 2015 i oktober kommuniserte DNB imidlertid at for 2015 ventes utdelingsgraden å ligge på nivå med 2014.Banken fastholdt ambisjonen om minst 50 prosent utbytte når kapitaldekningskravet er nådd.

Nyheter
Børs