Fikk Grenlands største veiprosjekt

Statens vegvesen har innstilt AF Gruppen som totalentreprenør for byggingen av fylkesvei 32 i Porsgrunn.

Morten Grongstad. Foto: Finansavisen.
Børs

AF Gruppen er innstilt av Statens vegvesen Region sør som totalentreprenør for byggingen av fylkesvei 32 i Porsgrunn, går det frem av en børsmelding torsdag.Strekningen Gimlevegen-Augestadvegen (Lilleelvkrysset) er det største veiprosjektet i bypakke Grenland. Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise, og omfatter prosjektering og bygging av ny fylkesveg mellom jernbanen og boligbebyggelsen. Ifølge meldingen er grunnforholdene vanskelige, og Statens vegvesen ønsket entreprenørenes forslag til teknisk løsning. AF Gruppen og Norconsult har i nært samspill med Statens vegvesen gjennom prosedyre for konkurransepreget dialog utviklet den tekniske løsningen.Kontraktssummen anslås til 230 millioner kroner, eksklusive moms. Etter en planleggings- og prosjekteringsperiode starter arbeidene i februar 2016. Entreprisen skal ferdigstilles sommeren 2018.

Nyheter
Børs