Finansdepartementet hemmeligholder søkere

Tre av søkerne til jobben som ny visesentralbanksjef holdes skjult for offentligheten.

Børs

Ifølge DN ønsker Ffre menn å bli ny visesentralbanksjef i Norges Bank. Vedkommende får ansvar for kontrollen med Oljefondet, verdens største statlige fond, på rundt 7000 milliarder kroner. Lørdag gikk fristen ut og tirsdag ble listene offentliggjort. Men den eneste søkeren som ikke er unntatt offentlighet er Egil Matsen, professor ved NTNU og en av styremedlemmene i Norges Banks hovedstyre.– Dette er en stilling som har en viktig funksjon når det gjelder å ivareta Oljefondets etiske troverdighet. Jeg synes det er påfallende at Finansdepartementet unntar hele tre av navnene, sier Jan Fridthjof Bernt, jusprofessor ved Universitetet i Bergen til DN, og legger til:– Det må være svært tungtveiende grunner for å akseptere ønske fra søkere til en så viktig stilling om unntak fra offentligheten. Et avslag på innsyn bør klages inn til Sivilombudsmannen, sier Bernt.

Nyheter
Børs