Fredriksen-selskap halverer - dobbelt så bra som ventet

Driftsresultatet ble nesten halvert i 3. kvartal, men lå på over det dobbelte av konsensus.

Børs

Deep Sea Supply melder om et resultat etter skatt på 0,9 millioner dollar i 3. kvartal 2015, mot 6,2 millioner dollar i samme periode året før. Ifølge Reuters var det ventet et resultat på minus 1,5 millioner dollar.Resultat per aksje ble null, mot 0,04 dollar ved samme korsvei i fjor. Her var forventningen minus 0,01 dollar.Resultatet før skatt ble 0,9 millioner dollar, sammenlignet med 6,25 millioner dollar året før, mot ventet minus 1,5 millioner dollar.Driftsresultatet (EBIT) ble 6,9 millioner dollar, mot 12,4 millioner dollar året før. Forventningen var 3,15 millioner dollarDriftsinntektene beløp seg til 33,6 millioner dollar, sammenlignet med 44,0 millioner dollar i 3. kvartal 2014, samt ventet 32,0 millioner dollar.Flere fartøy i opplag Styret kommer i rapporten ikke utenom at markedsutsiktene er utfordrende.- Kontraktsdekningen for 2016 er ikke tilfredsstillende. Selskapet forfølger i øyeblikket noen muligheter, men konkurransen er hard og ratene lave, heter det.- Som en følge av det svake markedet, vil Deep Sea Supply legge i opplag fartøy som ikke har noe fast aktivitet de neste månedede, og antall fartøy i opplag er ventet å stige fra dagens antall på ti, skriver styret videre.I tillegg til å legge fartøy i opplag, jobber selskapet ifølge rapporten hardt for å kutte kostnader på fartøy som er under oppdrag.Her er rapporten og presentasjonen.Ifølge aksjonærlisten på selskapets hjemmesider (per 5/8) er John Fredriksens Hemen Holding største aksjonær i Deep Sea Supply med 35,05 prosent av aksjene i selskapet.

Nyheter
Energi