Kina slår til mot kapitalflukt

Kinesiske myndigheter har slått ned på landets største «undergrunnsbank».

Børs

Banken skal ifølge Bloomberg ha håndtert så mye som 410 milliarder yuan, tilsvarende 64 milliarder dollar, i illegale valutatransaksjoner. Aksjonen som fant sted i Zheijang-provinsen er et ledd i myndighetenes kamp mot korrupsjon og kapitalflukten som har nådd nye rekorder i år. Offisielle kinesiske nyhetskilder melder ifølge nyhetsbyrået at mer enn 370 personer vil få reaksjoner. Mens mange av de 370 er arrestert, skal det for andre vente rettsaker og «andre straffer». Kinesere har lov til å veksle inn yuan for 50.000 dollar per år, men landet sliter likevel med kapitalflukt. - Myndighetene ønsker å stagge kapitalflukten og stabilisere vekslingsraten for yuan. Men kapitalflukten kan ikke stanses med mindre folk endrer sine forventninger om at yuan vil depresiere, sier Xi Junyang som er professor i finans ved Shanghai University of Finance & Economics.Xi Junyang legger til at mye kapital forlater Kina på lovlig vis, i tillegg til flukten gjennom de illegale bankene.

Nyheter
Næringsliv