Kjøper aksjer i rederi

Storaksjonærer kjøper seg opp i Team Tankers.

Børs

Solus Alternative Asset Management har kjøpt 3.952.949 aksjer i Team Tankers til kurs 14,25 kroner per aksje. Kjøpene er gjort for investeringsfond og/eller konti som får råd av Solus.Solus' representant Ton Higbie sittter i Team Tankers-styret.Ny beholdning er 43.798.748 aksjer i selskapet.Videre har det blitt kjent at Promontoria Holding VI B.V. har sikret seg 2.659.497 aksjer, også disse til 14,25 kroner stykket.Det betyr at Promontoria Holding VI B.V. og Promontoria Holding CIP5 B.V. totalt har 19.274.238 aksjer i Team Tankers.

Nyheter
Børs