Kronen styrker seg

Kronen er på offensiven etter at BNP-veksten overrasket positivt.

krone.jpg
Børs

Tall fra SSB lagt frem klokken 10:00 i dag viser at BNP for den norske fastlandsøkonomien steg 0,2 prosent fra 2. til 3. kvartal 2015.Til sammenligning lå konsensus på 0,1 prosent oppgang, mens for eksempel DNB Markets så for seg 0,1 prosent nedgang.Den norske kronen styrket seg mot euro i forkant av tallene, og har reagert med å styrke seg ytterligere.EURNOK står nå i 9,2426, mot 9,2782 like før tallene ble sluppet. Det tilsvarer en styrkelse mot euro på rundt 3,5 øre.USDNOK står nå i 8,6783, mot 8,7140 like før klokken 10:00. Dermed har kronen styrket seg med rundt 3,5 øre også mot dollar.

Nyheter
Næringsliv