Lille Nordic Financials tjente noen hundre tusen

Nordic Financials tjente 200.000 kroner i 3. kvartal. Til våren går selskapet rettens vei i krangel om verdi på aksjer.

Foto: Scanpix
Børs

Nordic Financials melder om et resultat før og etter skatt på 0,2 millioner kroner i 3. kvartal 2015, mot minus 0,1 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,09 kroner, mot minus 0,06 kroner ved samme korsvei i fjor.Driftsresultatet ble 0,2 millioner kroner, mot minus 10.000 kroner året før.Nettoinntektene beløp seg til 0,5 millioner kroner, sammenlignet med 0,6 millioner kroner i 3. kvartal 2014.Selskapets aktiviteter er kjøp og salg av verdipapirer, primært børsnoterte papirer. Nordic Financials ASA søker å utnytte markedssituasjonen til å gjøre opportunistiske investeringer.Selskapet (NOFIN) eier 100.000 aksjer i Wilson ASA (WILS). Selskapet anmodet 17. juni 2015 om at majoritetseier Caiano Eiendom AS (Caiano) som på denne dato eide over ni tideler av WILS, om innløsning av NOFINs aksjepost i WILS.Caiano har bekreftet at selskapet vil innløse NOFINs 100.000 aksjer.Etter teori og rettspraksis skal løsningssummen settes til virkelig verdi. NOFIN har krevd en innløsningspris på 22,55 kroner aksjer som var sist kjente bokførte egenkapital pr aksje.NOFIN er blitt tilbudt 12 kroner per aksje. Ettersom bokført verdi av aksjene ved utløpet av 2. kvartal var på 22,7 kroner per aksje basert på dagens EUR-kurs og styret i WILS nylig fremhevet at balansenedskrivninger ikke var nødvendige, ble dette avslått. Haugaland Tingrett har berammet saken til 18.-19. april 2016.Her er rapporten

Nyheter
Børs