NattoPharma-ingrediens applauderes

K-vitamin er viktig for å forhindre blodåreforkalkning og at den nye generasjon av blodfortynnende legemidler er tryggere enn forgjengerne som Warfarin og Marevan, viser fersk studie.

Børs

En oversiktsstudie1 fra Universitetet i Maastrichs, Holland, er publisert i det internasjonale tidsskriftet Nutrients. Studien viser at K-vitamin er viktig for å forhindre blodåreforkalkning og at den nye generasjon av blodfortynnende legemidler er tryggere enn forgjengerne som Warfarin og Marevan, heter det i en fersk børsmelding fra NattoPharma.Med bruk av nye orale antikoagulanter (DOAC) unngår en de vanlige bivirkningene av blodfortynnende legemidler og forebygger utviklingen av blodåreforkalkning.For pasienter med risiko for blodpropp har blodfortynnende Vitamin K-antagonister (VKA), eller orale antikoagulanter som de også kalles, vært de mest brukte legemidler de siste 50 årene.VKA, som blant annet omfatter legemidlene Warfarin og Marevan, krever på grunn av sin sammensetning regelmessige blodprøvekontroller, og kan påvirke andre medisiner og næringsstoffer negativt. I følge forskere er en av bivirkningene til VKA at de reduserer vitamin K-nivåene i blodårene, noe som igjen kan føre til øket aterosklerose.Problemene knyttet til bruk av disse "eldre" blodfortynnende legemidler har vært en pådriver til utviklingen av alternative blodfortynnende stoffer, noe som har resultert i de såkalte direkte orale antikoagulanter (DOAC). Disse stoffene påvirker koagulasjonsfaktor Xa eller trombin direkte. Dessuten påvirker de ikke andre næringsstoffer som vitamin K. Vitamin K vet vi har en positiv innvirkning på hjerte-kar helsen. Dette er dokumentert i undersøkelsen publisert i Nutrients, hvor forskere fra universitetet i Maastricht har gjennomgått resultater fra en rekke kliniske studier gjennomført på personer med blodåreforkalkning som benytter blodfortynnende medisiner.- Orale antikoagulantia blokkerer aktiviteten av vitamin K-avhengige proteiner. Dette har vist seg å øke blodåreforkalkninger og dermed påvirke hjertehelsen negativt. Det er åpenbart at blodfortynnende medikamenter som ikke forstyrrer vitamin K-funksjonen ville være mye bedre for pasientene, sier Hogne Vik, administrerende direktør i NattoPharma, som er den verdensledende leverandøren av MenaQ7® vitamin K2.Ved å aktivere de vitamin K-avhengige proteinene, bidrar MenaQ7 vitamin K2 til at kroppen benytter kalsiuminntaket sitt på en riktig måte. Dette vitaminet hjelper kroppen til å flytte kalsium til bein der det trengs, og bort fra fra blodårene hvor det kan forårsake åreforkalkning.Oversiktsstudien viser til at flere kliniske enkeltstudier tidligere har dokumentert disse effektene av MenaQ7 vitamin K2. De helsemessige fordelene har blant annet litt bekreftet i en studie fra 2013 publisert i Osteoporose International (2), og i en studie fra 2015 publisert i Trombosis and Haemostasis (3).- Pågående kliniske studier undersøker om vitamin K2 kosttilskudd kan stoppe eller redusere åreforkalkning. Resultatene fra disse nye studiene kan føre til at vi i tiden som kommer regelmessig vil kunne teste om inntak av DOAC kombinert med K2 både kan føre til redusert fare for utvikling av blodpropp samt redusere blodåreforkalkninger, skriver forskerne bak den nye studien.- Vi ønsker derfor velkommen alle nye data som kan bidra til en bedre forståelse og dermed aksept for at det finnes alternativer til den tradisjonelle medisinske blodfortynnende behandlingen med VKA som i alt for stor grad benyttes i dag. Forhåpentligvis vil ny viten om DOAC innebære at vi får en endret og bedret standart behandling der det er behov for bruk av blodfortynnende medisiner, og at hjerte-kar helsen til pasientene forbedres.

Nyheter
Børs