Ser børsvinner opp over 30 prosent

DNB Markets hever kursmålet på BW LPG.

Børs

Tredjekvartalsrapporten fra BW LPG vil etter DNB Markets' syn kunne løfte aksjen videre de neste ukene også etter gårsdagens oppgang på rundt 9 prosent.«Både spotrater over forventningene, etter flere kvartaler med relativt lavere oppnådde spotrater enn sammenlignbare aktører, og et høyere inntektsgulv i tillegg sikret i form av bedre kontraktsrater enn ventet vil kunne gi stigende konsensusforventninger fremover», skriver meglerhuset i dagens morgenrapport.Sesongmessig ville vi som følge av redusert LPG-volum normalt sett et betydelig fall i ratene fra fjerde kvartal og inn i første kvartal, mener DNB Markets.«I år er imidlertid de amerikanske lagrene på et svært høyt nivå i en situasjon hvor eksportkapasiteten samtidig er opp rundt 30 prosent i forhold til samme tidspunkt i fjor», heter det.DNB Markets har en kjøpsanbefaling på BW LPG og har løftet kursmålet fra 87 til 92 kroner pr aksje.Fredag er kursen 70 kroner, opp 2,5 prosent.Den siste måneden har kursen steget 25 prosent, mens avkastningen så langt i år er på 34 prosent.

Nyheter
Næringsliv