Solid opptur på Oslo Børs

Tirsdagen er preget av optimisme.

børs, børsen, megler
Børs

Det har vært en meget positiv tirsdag på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 621,98 poeng, opp 1,45 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for én milliard kroner.Olje/StatoilEt fat Nordsjøolje omsettes for 44,86 dollar, opp 0,07 prosent.Statoil stiger hele 2,52 prosent til 134,20 kroner.TGS-Nopec TGS-Nopec implementerer et globalt kostadsreduksjonsprogram hvor de sier opp 16 prosent av de ansatte. De skriver dessuten ned verdien av enkelte MC-undersøkelser med rundt 150 millioner dollar.Nedbemanningen vil redusere bemanningen med 130 personer, noe som vil gi besparelser på 13 millioner dollar pr år fra begynnelsen av 2016. En restruktureringskostnad på åtte millioner dollar vil bli regnskapsført i 4. kvartal.Aksjen faller 1,99 prosent til 162,20 kroner.Norske Skog Norske Skog lanserer i dag to tilbud av ombytte av obligasjoner med forfall i enten 2016 og 2017, opplyses det i en melding.Obligasjonseierne kan bytte til henholdsvis nye usikrede obligasjoner med forfall i juni 2019, eller til ombytte til en blanding av nye usikrede obligasjoner med forfall i juni 2026 og evigvarende obligasjoner.Aksjen faller 5,19 prosent til 2,19 kroner på nyhetene.Telenor Post- og teletilsynet, som senere har skiftet navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, ila Telenor en bot på fem millioner kroner høsten 2013.Administrerende direktør Berit Svendsen i Telenor Norge reagerte kraftig på boten, som til slutt ble klaget inn til Samferdselsdepartementet etter at tilsynet opprettholdt sitt vedtak.Departementet gir ikke Telenor medhold, men gjentar i stedet kritikken mot selskapet, skriver DN. I svaret står det blant annet at Telenor på «en klar og tydelig måte burde ha informert TDC og Network Norway om at hastigheten ble strupet fra juni 2011».Telenor reduserte netthastigheten for de andre operatørenes kunder, men mener dette ikke var galt. Selskapet sier operatørene som leide nettet, hadde takket nei til tilbud om høyere hastighet.Aksjen stiger 1,40 prosent til 151,60 kroner.Resultatsesongen nærmer seg slutten, men det betyr ikke at det er helt dødt. Også i dag har flere selskaper sluppet tall for 3. kvartal. Samtlige resultatsaker finner du her!FuncomFuncom melder om et resultat etter skatt på minus 224.000 dollar i 3. kvartal 2015, mot minus 7,0 millioner dollar i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,00 dollar, mot minus 0,08 dollar ved samme korsvei i fjor.Aksjen faller 8,33 prosent til 0,99 kroner, og troner dermed på toppen av taperlisten.Awilco LNGAwilco LNG melder om et resultat før og etter skatt på minus 7,3 millioner dollar i 3. kvartal 2015, mot minus 0,3 millioner dollar i samme periode året før.Resultat per aksje ble minus 0,11 dollar, mot 0,00 dollar ved samme korsvei i fjor.Aksjen stiger 4,08 prosent til 5,10 kroner på syltynt volum.Reach SubseaReach Subsea melder om et resultat før og etter skatt på 2,4 millioner kroner i 3. kvartal 2015, mot 7,5 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,03 kroner, mot 0,10 kroner ved samme korsvei i fjor.Aksjen er foreløpig ikke omsatt.

Nyheter
Børs