Sparebank kommer med emisjonsoppdatering

Aurskog Sparebank planlagte rettede emisjon er dekket på maksimal transaksjonsstørrelse-

Foto: Scanpix
Børs

Aurskog Sparebank meldte mandag om en planlag rettet emisjon av egenkapitalbevis Basert på  ordre mottatt fra investorer er boken dekket på maksimal transaksjonsstørrelse  (150.000 nye egenkapitalbevis) innenfor den kommunisert indikative prisrangen (175-189 kroner pr nye egenkapitalbevis). Boken stenger i onsdag 25. november 2015 klokken 16:30.DNB Markets er engasjert som tilrettelegger og Advokatfirmaet Thommessen er engasjert som juridisk rådgiver i den rettede emisjonen.

Nyheter
Børs