Stordalen og Varner kjøper eiendommen Royal Christiania

- Jeg vil utvikle et av Oslos mest spennende kvartal, sier Petter A. Stordalen.

Børs

Eiendommens samlede areal utgjør ca. 42.000 kvadratmeter og består av både hotell, handel, kontor og parkering. Hotellet som ble bygget til Vinter-OL i 1952, heter i dag Clarion Hotel Royal Christiania og driftes av Clarion Hotels som inngår i Stordalens hotellselskap Nordic Choice Hotels.- Royal Christiania er en av hovedstadens flotteste og viktigste eiendommer. Sammen med Varner har vi nå en enestående mulighet til å videreutvikle et av Oslos mest spennende kvartal. Vi har både investeringsevne og visjonen på plass, og gleder oss til å begynne arbeidet, sier Petter A. Stordalen, eier av Nordic Choice Hotels, i en melding.Den tidligere byggherren DNB Liv har sammen med Nordic Choice Hotels, arbeidet med utbyggingsplanene for Clarion Hotel Royal Christiania. Blir utbyggingsplanene godkjent av byutviklingskomiteen og bystyret i Oslo, vil de nye eierne investere nærmere en milliard kroner i oppgradering av eiendommen.Planene innebærer blant annet bygging av en ny fløy med 16 etasjer, som til sammen vil gi hotellet 815 rom, samt en konferansesal med plass til 1.000 mennesker. Ambisjonen er å skape Oslos største og grønneste konferansehotell.Gjennomføring av transaksjonen er betinget av enighet om endelig kjøpekontrakt og godkjennelse fra konkurransemyndighetene.

Nyheter
Børs