Sulten investor sendte aksje til værs

Meglerhus støvsuger markedet for aksjer. Slikt går ikke upåaktet hen.

Foto: Scanpix
Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs klatret i dag 1,46 prosent før den sluttet på 622,06 poeng. Det ble omsatt aksjer for 3,5 milliarder kroner.I løpet av den siste uken har hovedindeksen falt 1,03 prosent mens Oslo Børs er opp 7,99 prosent siden nyttår.Her kan du se tirsdagens sending på HegnarTV.Olje/StatoilEt fat Nordsjøolje omsettes for 43,66 dollar, ned 2,61 prosent.Tirsdag ble det kjent at Statoil trekker seg ut av sine lisenser i Alaska og stenger kontoret i Anchorage. Ledelsen anser ikke lenger lisensene for å være konkurransedyktige.Statoil endte tirsdagen på 132,80 kroner, opp 1,45 prosent.ProsafeArctic Securities har blitt hyret av en finansiell investor for å utrede muligheten for å kjøpe opptil 23.597.306 aksjer i Prosafe, går det frem av en børsmelding tirsdag.Dette tilsvarer 10 prosent av utestående aksjer i selskapet.Salgskurs vil bli satt etter en bookbuilding-prosess, og meglerhuset indikerer et intervall på 24- 25 kroner aksjen.Aksjen hoppet 11,26 prosent til 24,70 kroner.Scatec SolarEtter børsens stengetid ble det kjent at Scatec AS og Itochu Corporation har hyret inn ABG Sundal Collier, Carnegie og Swedbank i et forsøk på å selge opp til 16 millioner aksjer i Scatec Solar ASA.Det representerer om lag 17 prosent av aksjene i selskapet.Tirsdag sluttet aksjen på 45,10 kroner, opp 0,22 prosent.TGS-Nopec TGS-Nopec implementerer et globalt kostadsreduksjonsprogram hvor de sier opp 16 prosent av de ansatte. De skriver dessuten ned verdien av enkelte MC-undersøkelser med rundt 150 millioner dollar.Nedbemanningen vil redusere bemanningen med 130 personer, noe som vil gi besparelser på 13 millioner dollar pr år fra begynnelsen av 2016. En restruktureringskostnad på åtte millioner dollar vil bli regnskapsført i 4. kvartal.Aksjen falt 1,15 prosent til 163,60 kroner.Norske Skog Norske Skog lanserte to tilbud av ombytte av obligasjoner med forfall i enten 2016 og 2017, opplyses det i en melding.Obligasjonseierne kan bytte til henholdsvis nye usikrede obligasjoner med forfall i juni 2019, eller til ombytte til en blanding av nye usikrede obligasjoner med forfall i juni 2026 og evigvarende obligasjoner.Aksjen sluttet på 2,19 kroner etter et kursfall på 5,19 prosent.Telenor Post- og teletilsynet, som senere har skiftet navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, ila Telenor en bot på fem millioner kroner høsten 2013.Administrerende direktør Berit Svendsen i Telenor Norge reagerte kraftig på boten, som til slutt ble klaget inn til Samferdselsdepartementet etter at tilsynet opprettholdt sitt vedtak.Departementet gir ikke Telenor medhold, men gjentar i stedet kritikken mot selskapet, skriver DN. I svaret står det blant annet at Telenor på «en klar og tydelig måte burde ha informert TDC og Network Norway om at hastigheten ble strupet fra juni 2011».Telenor reduserte netthastigheten for de andre operatørenes kunder, men mener dette ikke var galt. Selskapet sier operatørene som leide nettet, hadde takket nei til tilbud om høyere hastighet.Aksjen klatret 1,54 prosent til 151,80 kroner.FuncomFuncom meldte om et resultat etter skatt på minus 224.000 dollar i 3. kvartal 2015, mot minus 7,0 millioner dollar i samme periode året før.Aksjen falt 5,56 prosent til 1,02 kroner.Awilco LNGAwilco LNG meldte om et resultat før og etter skatt på minus 7,3 millioner dollar i 3. kvartal 2015, mot minus 0,3 millioner dollar i samme periode året før.Aksjen klatret 2,04 prosent til 5 kroner på tynt volum.Resultatsesongen nærmer seg slutten, men det betyr ikke at det er helt dødt. Også i dag har flere selskaper sluppet tall for 3. kvartal. Samtlige resultatsaker finner du her

Nyheter
Børs