To kjøpsanbefalinger - en salgsanbefaling

Investtech rykker ut med to kjøpsanbefalinger. Samtidig advares det mot en investering.

Børs

I tirsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Kongsberg Automative og AF Gruppen mens DNO får en salgsanbefaling. - Kongsberg Automotive ligger i en langsiktig fallende trend, men har hatt en positiv utvikling den siste måneden etter at aksjen ga et kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon. Kursen har brutt opp gjennom tidligere motstand ved 5,40 kroner og utløst et kjøpssignal. Ved videre oppgang ligger det motstand ved 6,36 kroner. Reagerer derimot kursen tilbake, ligger det støtte ved 5,40 kroner og 5,00 kroner. Positiv volumbalanse styrker kjøpssignalet, og indikerer et overskudd av positive investorer. Kongsberg Automotive er nøytral på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- AF Gruppen har vist en positiv utvikling på børs det siste året. Aksjen ligger i en stigende trendkanal, og videre oppgang indikeres. På kort sikt tester aksjen tidligere motstand ved 127 kroner, og et etablert brudd gjennom dette nivået vil være et nytt kjøpssignal. Reagerer derimot kursen tilbake ligger det støtte ved 120 kroner og i bunnen av trendkanalen på mellomlang sikt. Nøkkelpersoner i selskapet har kjøpt aksjer for i overkant av 8,3 millioner kroner den siste uken. Innsidevurderingen er dermed positiv. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- DNO ligger i en fallende trend, og videre nedgang indikeres. Fallende trender indikerer at selskapet er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er avtagende. Ved videre nedgang ligger det støtte ved forrige bunn på cirka 7,00 kroner. Reagerer derimot aksjen opp, finnes det motstand 10,80 og 11,80 kroner. Negativ volumutvikling svekker aksjen på kort sikt. Det er ikke blitt rapportert om handler blant innsidere i 2015. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.

Nyheter
Børs