To kjøpsanbefalinger - en salgsanbefaling

Investtech rykker ut med to kjøpsanbefalinger. Samtidig advares det mot en investering.

Børs

I mandagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Norway Royal Salmon og Marine Harvest mens Wilh. Wilhelmsen får en salgsanbefaling.- Norway Royal Salmon viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Trenden har en stigningstakt på 33 prosent per år. Aksjen ga nylig kjøpssignal fra en rektangelformasjon og har nå brutt det tidligere motstandsnivået ved 72 kroner. Optimismen er høy og det er et overskudd av kjøpere som presser kursen opp. Dette gir et positivt momentum og videre oppgang innenfor trenden signaliseres. Det er nå støtte ved 72 kroner, samt ved gulvet i trendkanalen ved 64 kroner. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Marine Harvest viser en positiv utvikling innenfor en sterkt stigende trendkanal. Videre oppgang innenfor trenden indikeres. Investtechs forskning har vist at aksjer i stigende trender gjør det statistisk bedre enn markedet. Det er lite motstand over dagens nivå, så oppsiden er fremdeles stor. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Wilh. Wilhelmsen falt kraftig etter å ha gitt salgssignal fra en rektangelformasjon i august. Etter en periode med konsolidering mellom 36 og 40 kroner, har pessimismen grepet om seg og investorene selger. Den tidligere støtten ved 36 kroner er brutt og videre nedgang signaliseres. Negativ volumbalanse styrker salgssignalet. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.

Nyheter
Børs