To kjøpsanbefalinger - en salgsanbefaling

Investtech rykker ut med to kjøpsanbefalinger. Samtidig advares det mot en investering.

Børs

I onsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i REC Silicon og Aker Solutions mens Nordic Semiconductor får en salgsanbefaling.Les også: Stig Myrseth ser flere investeringsmuligheter- REC Silicon ASA har brutt den fallende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere falltakt. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved 1,57 kroner i en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Dette er et kjøpssignal, og bruddet signaliserer videre oppgang til 2,34 kroner eller mer. Ved reaksjoner ned har aksjen støtte rundt 1,50 kroner, mens det ligger motstand rundt to kroner. Tidligere har volumet vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker aksjen. I tillegg viser RSI-kurven en stigende trend. Dette kan være et tidlig signal om innledning av en stigende trend også for kursen. Tre innsidere har kjøpt REC-aksjer tidligere i november. De viser dermed tro på selskapet, og aksjen er maksimalt positiv på Investtechs innsiderangering. Positiv innsidescore og kjøpssignal fra formasjon gjør at aksjen framstår som en kjøpskandidat. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Aker Solutions ASA har brutt den fallende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere falltakt. Aksjen har også brutt en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon, og dette signaliserer videre oppgang. Tidligere i høst brøt kursen også gjennom motstanden i en dobbel-bunn-formasjon. Dette bruddet signaliserer videre oppgang til 41,77 kroner eller mer. Ved reaksjoner tilbake, er det støtte rundt 31 kroner, mens det ved videre oppgang er motstand rundt 46 kroner. Selv om trendbruddet ikke er et signal om oppgang, anses aksjen likevel som en kjøpskandidat etter to formasjonsbrudd. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Nordic Semiconductor ligger i en fallende trend og videre nedgang innenfor denne indikeres. Kursen har også brutt en dobbel-topp-formasjon. Videre nedgang til 34 kroner eller lavere signaliserer. Ved reaksjoner opp, er det nå motstand i formasjonen ved 38,20 kroner, samt rundt 40 kroner. Aksjen har støtte rundt 32,60 kroner. Salgssignal fra formasjon i fallende trend gjør aksjen til en salgskandidat. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.

Nyheter
Børs