Valgte Aker Solutions CO2-fangstmodell

Gassnova og Norcem har skrevet avtale om gjennomføring av en mulighetsstudie. Denne studien vil gi et detaljert bilde av hva det innebærer å bygge et fullskala fangstanlegg for CO2 på sementfabrikken i Brevik.

Aker Solutions testrigg hos Norcem Foto: Norcem
Børs

Norcem har testet ulike teknologier for CO2-fangst på fabrikken i Brevik siden 2013. - Av de fire teknologiene som er testet, er teknologien fra Aker Solutions den mest modne. Med bakgrunn i testresultatene og tilgjengelig teknologi er derfor Aker Solutions løsning valgt i mulighetsstudien, opplyser Norcem i en pressemelding tirsdag. Gassnova har bidratt med hovedfinansieringen av testprosjektet gjennom Climit-programmet, og det er Gassnova som nå finansierer mulighetsstudien.400.000 tonn kan fanges- Mens testprogrammet har hatt fokus på selve fangstteknologien, skal mulighetsstudien se nærmere på alle andre forhold som må på plass med et eventuelt fullskala-anlegg, opplyses det i meldingen.Studiet skal blant annet undersøke hvordan fangstanlegget skal integreres med eksisterende fabrikk, hvordan CO2 skal håndteres og mellomlagres for videre transport, kostnader, gjennomføringsplan, samt forhold knyttet til HMS.– Mulighetsstudien vil gi et beslutningsgrunnlag for et fullskala fangstanlegg, et grunnlag som er svært viktig både for myndighetene, HeidelbergCement og for Norcem. Basert på testene anslår vi at det er mulig å fange cirka 400.000 tonn CO2, noe som tilsvarer omtrent halvparten av fabrikkens utslipp, opplyser Per Brevik som er direktør for bærekraft og alternative brensler i HeidelbergCement.Mange parter deltarI mulighetsstudien vil Norcem samarbeide med Aker Solutions, FL Smidth, Norconsult og Høgskolen i Telemark. Mulighetsstudien vil bli igangsatt umiddelbart, og en sluttrapport skal overleveres i mai neste år.– Studien vil være nok et skritt i retning av en realisering som det har blitt brukt store ord om. Som industribedrift og leverandør av sement til byggemarkedet ønsker vi å vise at fangst av CO2 er mulig – og det er også et ledd i vår visjon om null karbonavtrykk fra betongprodukter sett i et livsløpsperspektiv, sier Per Brevik.

Nyheter
Næringsliv