2016-finansiering i boks for TTS

TTS Group har blitt enig med Nordea og DNB.

TTS-sjef Björn Andersson. Foto: TTS Group
Børs

TTS Group ASA har blitt enig med Nordea og DNB om nye finansieringsavtaler vedrørende kreditt- og garantirammer som innebærer forlengelse av de avtaler selskapet hadde ved inngangen til inneværende regnskapsår, går det frem av en børsmelding. De forlengede avtalene har utløp 31/12 2016.Etter at forlengelsen av det konvertible lånet ble godkjent i obligasjonseiermøte før helgen, og disse nye bankavtalene, anses selskapets finansiering i 2016 som avklart.Hele meldingen her.

Nyheter
Børs